Perkhidmatan disediakan untuk anda:

Anda boleh membuat pilihan perkhidmatan semakan penyata akaun yang diingini.

Sewaan Bangunan

Semakan penyata akaun bagi sewaan bangunan Majlis Daerah Setiu.

Teruskan

Cukai Taksiran

Semakan penyata akaun bagi cukai taksiran Majlis Daerah Setiu.

Teruskan

© Hak Cipta Terpelihara 2016-2024. Bahagian Teknologi Maklumat MDS